Kalendář akcí AV21

Dnes < 2018 >  < duben > 
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Archív aktualit a výstupů

2.9.2015

Platy učitelů českých základních škol: setrvale nízké a neatraktivní


6.8.2015

Metodika „Hodnocení ohroženosti vodních nádrží sedimentem a eutrofizací podmíněnou erozí zemědělské půdy“


6.8.2015

Metodika pro hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů – kategorie jezero


22.6.2015

Vědci řeší sucho a jeho dopady

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150722-vedci-resi-sucho-a-jeho-dopady.jpg

Právě v období, kdy na našem území zažíváme výraznou suchou epizodu, byla úspěšně završena realizace projektu: „Vytvoření interdisciplinárního vědeckého týmu se zaměřením na výzkum sucha“, díky němuž v ČR vznikl a v budoucnu bude pracovat unikátní vědecký tým věnující se komplexnímu výzkumu sucha a jeho dopadů.


21.6.2015

Čeští vědci budou zkoumat ekologii lesů na šesti kontinentech, uprostřed tropických pralesů postaví jeřáb


19.6.2015

Trendy a příčiny odchodů do důchodu

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150619-trendy-a-priciny-odchodu-do-duchodu.jpg

Tým autorů ve složení Radim Boháček, Jana Bakalová a Daniel Münich z Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) při Národohospodářském ústavu AV ČR představil 18. 6. veřejnosti novou studii týkající se mezinárodního empirického srovnání věku odchodu do důchodu a zaměstnanosti různých demografických skupin. Cílem analýzy je identifikace rizik a možných překážek vztahujících se k rychlejšímu prodlužování zákonného a reálného věku odchodů do důchodu v České republice. Ve studii se například dozvíme, že starší generace v České republice se v mnoha ohledech stále odlišují od srovnatelných generací vyspělejších zemí severní a západní Evropy, ale v poslední době se tyto ukazatele rychle a výrazně zlepšují a konvergují ke standardům v ekonomicky vyspělejších zemích Evropské unie. Relativně rané odchody do důchodu v České republice jsou primárně způsobeny horšími osobními a socioekonomickými podmínkami starších generací. Předčasné odchody do důchodu a z trhu práce jsou hlavně důsledkem institucionálního nastavení a motivací vyvolaných daňovým, sociálním a důchodovým systémem a s největší pravděpodobností také politikou zaměstnanosti, jež ovlivňuje očekávání zaměstnanců i zaměstnavatelů.


18.5.2015

Konference o eutanazii

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150518-eutanazie.jpg

V pátek 15. 5. se v hlavní budově Akademie věd ČR v Praze uskutečnila konference pořádaná Ústavem státu a práva AV ČR s názvem Eutanazie – Rozhodnutí na konci života. Na konferenci, pořádané v rámci tématu Současná etika, spadajícího pod výzkumný program Strategie AV21 s názvem Efektivní veřejné politiky a současná společnost, vystoupila řada odborníků z AV ČR a českých univerzit. PhDr. Tomáš Hříbek, Ph.D., z Filosofického ústavu AV ČR vyjádřil názor, že eutanazie je za určitých podmínek morálně přípustná. Otázkou podle něj zůstává, zda je na její legalizaci česká společnost připravená. Dr. David Černý z Ústavu státu a práva AV ČR naopak eutanazii odmítá, protože od základu mění vztah lékař-pacient. „Lékař má asistovat pouze u voleb pacienta, které jsou morální,“ uvedl.


13.5.2015

Konference transferu technologií Biologického centra AV ČR


17.4.2015

Výstava Strategie AV21 v Poslanecké sněmovně

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150417-strategie-av-21-v-parlamentu1.JPG

V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR dnes byla zahájena výstava „Strategie AV21“ Akademie věd ČR. Výstavu tvoří přehledné panely informující o mezioborových výzkumných programech pracovišť Akademie věd ČR, které aktuálně reagují na problémy a výzvy dnešní společnosti. Každý roll-up popisuje konkrétní program a výzkumné cíle a jmenuje jeho koordinátora a řešitele. Návštěvníci sídla Poslanecké sněmovny PČR mohou výstavu zhlédnout ve výstavních prostorách Atria Sněmovny, Praha 1, Sněmovní 4. Výstavu připravila Kancelář AV ČR. Roll-upy byly vystaveny i při semináři „Konec II. světové války a dopady na českou společnost“, který se konal v Poslanecké sněmovně PČR ve čtvrtek 16. dubna 2015 pod záštitou předsedy PS PČR Jana Hamáčka a předsedy AV ČR prof. Jiřího Drahoše.


14.4.2015

Světové akademické ocenění pro Jana Švejnara

Český ekonom Jan Švejnar, spoluzakladatel CERGE-EI, společného akademického pracoviště Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu Akademie věd České republiky (NHÚ AV ČR), a ředitel think tanku IDEA při NHÚ AV ČR získal Cenu IZA. Jde o vysoké akademické ocenění za vědeckou práci věnovanou tématům ekonomie práce, ekonomického rozvoje a přechodu od centrálně řízené k tržní ekonomice. Cenu IZA uděluje Institut pro studium práce (Institute for the Study of Labor, IZA), sídlící v německém Bonnu, a je nejvýznamnějším vědeckým oceněním na světě udělovaným na poli ekonomie práce. Mezi dosavadní laureáty Ceny IZA patří světoznámí akademičtí ekonomové včetně nositelů „Nobelovy ceny za ekonomii“ Dale Mortensena a Christophera Pissaridese.