Kalendář akcí AV21

Dnes < 2018 >  < říjen > 
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Archív aktualit a výstupů

20.11.2015

Elites in the 20th Century: Continuity or Discontinuity


18.11.2015

Konference České společnosti pro neurovědy

Termín: 18.-19.11.2015, místo konání: areál AV ČR, Vídeňská 1083, Praha 4

Programme and Abstracts


17.11.2015

Workshop "Multioborový přístup k pochopení mechanismů epilepsie"

Termín: 17. 11. 2015, místo konání: Fyziologický ústav AV ČR, Vídeňská 1083, Praha 4

 


17.11.2015

Mikromanipulační techniky v environmentálním rastrovacím elektronovém mikroskopu

/sys/galerie-obrazky/news-2015/151117-img_2569.jpg

Ve dnech 18. a 19. listopadu 2015 proběhl mezinárodní workshop na téma „Mikromanipulační techniky v environmentálním rastrovacím elektronovém mikroskopu“. Workshop se konal v laboratořích Environmentální elektronové mikroskopie Ústavu přístrojové techniky AV ČR v rámci projektu Strategie AV21, program „Diagnostické metody a techniky“, ve spolupráci s firmou Kleindiek Nanotechnik GmbH (Německo).


26.10.2015

Mezinárodní workshop o rentgenové a EUV optice

/sys/galerie-obrazky/news-2015/151026-foto-workshop.jpg

Ve dnech 26. a 27. října 2015 uspořádal Ústav přístrojové techniky AV ČR ve spolupráci s Ústavem fyziky plazmatu AV ČR první mezinárodní workshop o rentgenové a EUV optice, v rámci výzkumného programu „Diagnostické metody a techniky“, projektu Strategie AV 21.


26.10.2015

Strategie AV21 a energetická koncepce ČR

/sys/galerie-obrazky/news-2015/151026-energetika003.jpg

V pátek 23. října se v hlavní budově Akademie věd ČR uskutečnil seminář Komise pro životní prostředí AV ČR s názvem Energetika. Novou státní energetickou koncepci na něm představil ing. Tomáš Smejkal z ministerstva průmyslu a obchodu, alternativní koncepci pak ing. Edvard Sequens ze sdružení Calla. Jak může Akademie věd ČR resp. její Strategie AV21 přispět k diskusi o energetice, prezentoval ing. Jan Hrubý, CSc., z Ústavu termomechaniky AV ČR. Představil program Účinná přeměna a skladování energie, v jehož rámci vědci například vyvíjí nové nanostrukturní materiály pro konverzi energie. „Sluneční světlo je ideálním zdrojem energie přeměnitelné na elektřinu,“ uvedl Hrubý, který rovněž zmínil, že „tlak na zvyšování účinnosti produkce elektrické energie v důsledku znamená, že technologie se dostává na hranu svých možností“.


23.10.2015

ÚSMH má nové centrum pro zkoumání vlastností hornin

/sys/galerie-obrazky/news-2015/151023-usmh-ma-nove-centrum-pro-zkoumani-vlastnosti-hornin.jpg

Centrum texturní analýzy – nové laboratoře s moderními technologiemi, které umožňují dokonalejší zkoumání horninových materiálů – dnes slavnostně otevřel Ústav struktury a mechanikyhornin Akademie věd ČR (ÚSMH). „Centrum rozšiřuje badatelskou kapacitu ústavu i jeho partnerů. Nové poznatky využijí vědečtí pracovníci v základním i aplikovaném výzkumu, mimo jiné i ve výzkumném programu Přírodní hrozby v rámci Strategie 21 Akademie věd ČR. Po jeho otevření se například počítá se zapojením do studia polétavého prachu,“ uvedl ředitel ÚSMH RNDr. Josef Stemberk, CSc.


21.10.2015

Workshop „Nové přístupy v prevenci a terapii kardiotoxických účinků léčiv“

Termín: 21.-23.10. 2015

Místo konání: Hotel Buchlov

 


13.10.2015

Workshop „Nové přístupy v prevenci a terapii kardiotoxických efektů léčiv“

Ve dnech 21. - 23. října 2015 proběhne s podporou projektu QUALITAS workshop s názvem „Nové přístupy v prevenci a terapii kardiotoxických efektů léčiv“ v Hotelu Buchlov v Buchlovicích Toto symposium bude uspořádáno v rámci 43. pracovního setkání Komise Experimentální Kardiologie, pracovní skupiny při České Fyziologické společnosti ČSL JEP.


9.10.2015

Mezioborový workshop Relativnost veřejného a soukromého