Kalendář akcí AV21

Dnes < 2019 >  < květen > 
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
VÝZKUMNÝ PROGRAM

SYSTÉMY PRO JADERNOU ENERGETIKU


KOORDINÁTOR

RNDr. Radomír Pánek, Ph.D.

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
CÍLE
 • řešit klíčové fyzikální a technologické problémy spojené s realizací fúzního reaktoru ITER a budoucích fúzních zařízení
 • vyvinout materiály odolávající extrémním podmínkám v reaktorech IV. generace a fúzních reaktorech
 • vyvinout nové metody pro stanovení seismického ohrožení jaderných zařízení
 • stanovení chybějících dat pro jaderné reakce probíhající v pokročilých jaderných zařízeních
 • příprava nové generace odborníků pro výzkum a provoz budoucích jaderných zařízení, zejména v oblasti jaderné fúze
 • definovat sociální aspekty jaderné energetiky
Koordinační rada programu
 • RNDr. Radomír Pánek, Ph.D. (ÚFP)
 • Mgr. Martin Ďurďovič, Ph.D. (SOÚ)
 • Ing. Hynek Hadraba, Ph.D. (ÚFM
 • RNDr. Jiří Málek, Ph.D. (ÚSMH)
 • RNDr. Vladimír Wagner, CSc. (ÚJF)
Zúčastněná pracoviště AV ČR
Ústav fyziky plazmatu
Ústav jaderné fyziky
Ústav fyziky materiálů
Ústav struktury a mechaniky hornin
Sociologický ústav
Spolupracující partneři
Centrum výzkumu Řež, s. r. o.
Ústav jaderného výzkumu Řež, a. s.
Středoevropský technologický institut CEITEC
NETME Centre (Nové technologie ve strojírenství)
České a zahraniční univerzity a další akademická pracoviště

Aktivity v roce 2015

Zasedání „International Board of Advisors“ (IBA)

ÚFP pořádal ve dnech 24. - 25. září 2015 v Praze sedmou Programovou konferenci tokamaku COMPASS, spojenou s 18. setkáním Mezinárodního poradního výboru (The International Board of Advisors).

 

První zasedání Společnosti Česká Fúze
4. prosince se na půdě Ústavu fyziky plazmatu AV ČR poprvé sešlo předsednictvo Společnosti Česká Fúze, která vznikla za účelem rozvíjení spolupráce a sdílení informací ve fúzním výzkumu a vzdělávání.

 

Seminář „Advances in Materials Development for Fusion Devices“
ÚFP uspořádal dne 23. - 24. 3. 2015 seminář, jehož cílem byla vzájemná informace domácích a zahraničních výzkumníků o současných problémech a aktivitách v oblasti materiálů pro jadernou fúzi.

 

Seminář „Thermal Shock Simulation on Tungsten using Electron Beams and Laser with Plasma Background“ (23. 9. 2015)
Dr. Thorsten Loewenhoff (Forschungszentrum Jülich) -  konal se v ÚFP dne 23. 9. 2015, cca 20 účastníků.

 

Seminář „Plasma Facing Materials“ (highlights from the ISFNT conference)
Ing. Slavomír Entler (ÚFP) – konal se dne 5. 10. 2015 v ÚFP, cca 10-15 účastníků.

 

Seminář „Recent Trends and Results in Fusion Materials Research“ (highlights from the ICFRM conference)
Ing. Jiří Matějíček, Ph.D. (ÚFP) – konal se dne 3. 12. 2015 Centru výzkumu Řež, cca 10-15 účastníků.

 

Expertní studie „Probabilistic Seismic Hazard Assessment of the Dukovany Nuclear Power Plant“
V květnu 2015 vypracoval Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR na zakázku pro společnost ČEZ a.s. expertní studii.

 

Expertní studie „Monitorování doporučení IAEA týkající se seismického hazardu“
Další expertíza vypracovaná rovněž na zakázku pro společnost ČEZ byla dokončena v říjnu 2015.

 

Vydání knihy Fukušima I poté, Vladimír Wagner
Kniha má 358 stran, vydána byla nakladatelstvím Novela Bohemica, ISBN: 978-80-87683-45-3, EAN: 9788087683453. Podrobně rozebírá havárii ve Fukušimě I, její dopady a také to co se podařilo za čtyři roky udělat při likvidaci jejich následků. Srovnává se v ní havárie ve Fukušimě a Černobylu a dopady těchto událostí na energetiku.

 

Letní škola „SUMTRAIC“
Konala se na ÚFP v termínu 24. 8. - 4. 9. 2015 a patří k hlavním vzdělávacím akcím na tokamaku COMPASS, které ÚFP každoročně pořádá. Jedná se o akci určenou pro zahraniční studenty, která je zaměřena na výuku všech podstatných aspektů experimentální vědecké práce na tokamacích.

 

Zimní kurz „EMTRAIC“
Patří k hlavním vzdělávacím akcím na tokamaku COMPASS, které ÚFP každoročně pořádá. Konala se v termínu 7. - 16. 12. 2015. Jedná se o zimní školu pro zahraniční studenty, která je zaměřena na výuku všech podstatných aspektů experimentální vědecké práce na tokamacích.

 

 

Konference „22. IAEA Technical Meeting on Research Using Small Fusion Devices“
Mezinárodní Atomová Agentura pro Energii (IAEA) organizovala 22. IAEA Technical Meeting on Research Using Small Fusion Devices v ÚFP v termínu 12. - 14. října 2015.

 

Příprava nového nepovinného předmětu v rámci Ústavu energetiky Fakulty strojní ČVUT s názvem „Jaderná fúze“
Výuka bude primárně zaměřena na energetické využití jaderné fúze a řešení transformace uvolněné energie na využitelnou elektrickou energii. Připravovaný předmět sleduje celosvětový trend rozšiřování výzkumu jaderné fúze do technologických oblastí souvisejících s energetickým využitím jaderné fúze. Vzniká široký okruh nových otázek a úkolů, mezi které patří například chlazení vysokých tepelných toků, vývoj tepelně odolných materiálů, vývoj zásobníků energie nebo robotických manipulátorů pro diagnostiku a výměnu komponent uvnitř reaktoru, který vyvolává potřebu vstupu řady inženýrských profesí do výzkumu technologií jaderné fúze.

 

Další vzdělávací aktivity
Ústav fyziky plazmatu se tradičně účastní výuky v rámci bakalářského a magisterského studia na FJFI ČVUT, obor Fyzika a technika termojaderné fúze. V současné době vedeme 5 bakalářských a 11 magisterských prací. Vedle toho se v roce 2015 podařilo akreditovat i novou oblast doktorského studia v rámci jaderného inženýrství na FJFI ČVUT, zaměřenou přímo na výchovu fúzních odborníků. V novém akademickém roce jsou v tomto studiu 3 studenti, z toho jeden zahraniční v rámci dohody s Univerzitou v Gentu.

 

Popularizační publikace
Entler S., Fúzní palivo a obnovitelné zdroje, Energetika 5 (2015) 249-252.
Entler S., Komentář k článku „Uspěje jaderná fúze v menších zařízeních?“, Energetika 6 (2015) 353.

 

Popularizační přednášky
Přednáška na Západočeské univerzitě J. Stockel, Termojaderná fúze v magnetických nádobách typu tokamak, 13. 3. 2015.